Články > Ako jednoducho vytvoriť dynamický graf

Dynamický "automatický" graf

Vytvoriť graf je celkom jednoduché. To vie pravdepodobne každý. Ale ak často editujete údaje v tabuľke a potrebujete zmeniť rozsah dát v grafe - nerobte to ručne. Existuje lepší spôsob.

ikona otáznik

Vytvorte dynamický graf. Takýto graf automaticky prispôsobí zobrazenie údajov podľa ich aktuálneho počtu. Nemusíte tak rozsah údajov pre graf aktualizovať ručne.

NA VYTVORENIE GRAFU POTREBUJEME...

  • zdroj údajov (tabuľku) - máme
  • pomenované vzorce - odporúčam, vytvoríme
  • graf požadovaného typu (napríklad čiarový graf) - vložíme

Zdroj údajov je jasný. Tabuľka s dátami. Ale prečo vytvoriť pomenované vzorce? Napríklad preto, lebo zjednodušia ďalšie pridávanie funkcií a možnosti práce s dátami pri vylepšovaní v budúcnosti.

POMENOVANÉ VZORCE

Keďže dáta máme, potrebujeme iba zistiť rozsah zobrazovaných údajov a aký počet údajov sa má v grafe zobraziť.

tabuľka údajov pre dynamický graf

Vytvoríme teda štyri pomenované vzorce s týmto názvom:

  • prvaBunka - vždy budeme vedieť, kde sa nachádza začiatok údajov
  • pocetZaznamov - vždy zistíme aktuálny počet záznamov
  • oblDatum - veľkosť oblasti s vyplneným dátumom
  • oblZisky - veľkosť oblasti s vyplneným ziskom
správca názvov

Poznámka - názov bZvyraznitStraty je použitý pre pomenovanie bunky F29, ktorá je prepojená so zaškrtávacím políčkom Zvýrazniť straty (viď zdrojový zošit).

Ako vidno na obrázku správcu názvov, všetky vzorce sú jednoduché a používajú iba dve funkcie Excelu - Countif (spočítať ak...) a Offset (posun odkazu).

AKTUALIZOVANÝ GRAF

Nakoniec stačí vložiť požadovaný typ grafu do listu a doplniť do neho zdrojové údaje. Tu chcem upozorniť na možnosť výskytu chyby pri vkladaní údajov. Ak pre zdrojové dáta použijete odkaz na pomenovaný vzorec, po potvrdení sa môže zobraziť okno s upozornením, že vzorec alebo odkaz je chybný.

info okno o chybe

Riešenie - je nutné zadať aj názov zošita! Najjednoduchšie to urobíte kliknutím na uško aktuálneho listu, na ktorom sa graf nachádza. Po potvrdení Excel automaticky doplní do názvu správny názov zošita.

formulár pre vloženie údajov

A náš automatický dynamický graf je hotový. Ďalej už stačí jednoducho editovať dáta podľa potreby a zobrazenie údajov v grafe bude vždy aktuálne. Počet zobrazených údajov v grafe bude vždy iba taký, aký bude počet vyplnených údajov v tabuľke.

výsledný dynamický graf v Exceli