Články > Graf z textových hodnôt

Excel nevie vytvoriť graf z textu

Jasné, že nevie. Ak sú zdrojom údajov doslova "slová". Inak povedané nejaký text. Tento problém vznikol tak, že z tabuľky s textovým popisom priebehu operácie bolo potrebné vytvoriť graf kvôli lepšiemu vizuálnemu znázorneniu. Zdrojové údaje boli približne takéto.

obrázok pôvodných zdrojových údajov

GRAFOHLAVOLAM V EXCELI

Ale vysvetlite Excelu, že chcete slovo "dokončené" zobraziť v pruhovom grafe ako maximálnu hodnotu a slovo "prebieha" ako približne strednú úroveň. Keďže to bola jednorázovka, mohol som graf vytvoriť z potrebného počtu podfarbených buniek. Aj tak sa dá..., ale pri eventuálnej úprave niekedy v budúcnosti by to nebolo pohodlné. A nie je to ani profi :).

obrázok nesprávneho grafu

Poznámka - graf bol neskôr vylepšený. Ďalej už popisujem jeho aktualizovanú verziu. V zdrojovom zošite je pre porovnanie aj pôvodná verzia tohto riešenia.

FUNKCIA CHOOSE PRE SLOVNÝ INDEX

Keďže sú použité rovnaké slová, stačilo prideliť týmto slovám nejaký číselný index. A ten použiť ako zdroj údajov pre pruhový graf. K tomu bola využitá excelovská funkcia CHOOSE. Index čísla funkcie (zvýraznené F5+1) bol čítaný z bunky, ktorej hodnotu mení ovládací prvok ČÍSELNÍK.

excelovská funkcia CHOOSE

Ovládanie grafu je takto primitívne jednoduché. Ak by bolo nutné upraviť názvy, alebo počet operácii, je možné graf ešte ďalej vylepšiť. A to je na Exceli najkrajšie. Vždy je čo vylepšovať. A my, excelisti, sme potom v raji. Výsledok tohto riešenia je na obrázku.

obrázok finálneho grafu