Články > Moje "best of" klávesové skratky

Skroťte skratky

Zaujal vás nadpis? To je dobre. Vystihuje tému tohto článku, totiž efektivitu používania klávesových skratiek v Exceli a v programoch všeobecne.

Klávesové skratky, anglicky keyboard shortcuts, som nepoužíval dlhú dobu. Postupom času, keď som chcel zrýchliť svoju prácu, som si uvedomil, že veľa času trávim presúvaním ruky z klávesnice na myš, alebo položky v menu.

obrázok notepad

Predstavte si, že píšete nejaký text a chcete ho úhľadne naformátovať. Označíte slovo, presuniete myš do menu a stlačíte ikonku pre tučné písmo BOLD. Označíte ďalšie slovo a kliknete na ikonku podfarbenia pre zmenu pozadia. To asi nie je dobrý postup. Pre rýpalov, nehovorím teraz o využívaní štýlov písma, šablón a podobne, ale o princípe.

Iný príklad, v Exceli označíte bunku A1, v ktorej máte vzorec. A taký istý vzorec chcete mať v celom stĺpci až po riadok 1000. Tak chytíte a ťaháte dole spodný roh bunky, aby ste doplnili vzorec do všetkých buniek. Neefektívne.

obrázok výberu bunky

Čo takto? V poli názvov zapíšem A1000 a stlačím ENTER. Tým okamžite skočím na túto bunku. Stlačím kombináciu kláves CTRL + SHIFT + šípka hore a mám označenú celú oblasť. A stlačím klávesovú skratku CTRL + D. Hotovo, vzorec je všade.

obrázok výberu oblasti

KTO SI TO MÁ PAMÄTAŤ?

Vyzerá to zložito? Opak je pravdou. Naučte sa používať klávesové skratky nielen v Exceli, ale v akomkoľvek programe. Významne si urýchlite a zjednodušíte prácu. To vám garantujem. Spýtajte sa profesionálov, či klikajú na položky v menu.

A ako si zapamätať klávesové skratky? Jednoducho. Na začiatok si vypíšte na kúsok papiera tie, ktoré chcete najviac používať a dajte si zoznam pred seba. Ani nezbadáte, ako rýchlo sa potrebné klávesové skratky naučíte.

ZOZNAM KLÁVESOVÝCH SKRATIEK

V tabuľke je môj zoznam niektorých najčastejšie používaných klávesových skratiek v Exceli. Zdôrazňujem, nie všetkých. Neuvádzam napríklad základné skratky pre formátovanie tučného textu CTRL + B, alebo kopírovanie CTRL + C. Tie sú všade rovnaké. A vtip je v tom, že niektoré klávesové skratky sú rovnaké aj v iných programoch. Takže v skutočnosti si ich netreba pamätať až tak veľa.

klávesová skratkavýznam
F1otvorí nápovedu (asi najlepšia klávesová skratka)
F2priama editácia aktívnej bunky
F4pri editácii bunky prepína medzi absolútnym a relatívnym odkazom
F5otvorí dialógové okno Prejsť na...
(niečo podobné ako zadanie názvu, alebo bunky v Poli názvov)
F7kontrola pravopisu
F9prepočíta všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch
F12otvorí dialógové okno Uložiť ako...
CTRL + Fvyhľadať
CTRL + F1prepína viditeľnosť pásu nástrojov (Ribbon)
CTRL + Dvyplní bunky rovnakým obsahom smerom dole
CTRL + Rvyplní bunky rovnakým obsahom smerom do prava
CTRL + Lzobrazí dialógové okno pre definovanie tabuľky
CTRL + HOMEskočí na prvú bunku v celkovo použitej oblasti
CTRL + ENDskočí na poslednú bunku v celkovo použitej oblasti
ALT + ENTERv bunke zalomí text na nový riadok
CTRL + šípkapodľa smeru šípky skočí na poslednú bunku v danom riadku, alebo stĺpci
CTRL + SHIFT + šípkapodľa smeru šípky vyberie celý riadok, alebo stĺpec až po poslednú bunku
CTRL + medzerníkoznačí celý stĺpec, v ktorom je aktívna bunka
SHIFT + medzerníkoznačí celý riadok, v ktorom je aktívna bunka
CTRL + plusvloží bunku; vloží riadok, alebo stĺpec (podľa vyššie uvedeného výberu)
CTRL + mínusodstráni bunku; odstráni riadok, alebo stĺpec (podľa vyššie uvedeného výberu)
CTRL + Page Upprejde na ďalší hárok
CTRL + Page Downprejde na predošlý hárok
F11vytvorí graf do samostatného hárka
CTRL + F11pridá nový hárok pred aktuálne vybraný
ALT + F11otvorí editor Visual Basic

ŠPECIÁLNE ZNAKY NA KLÁVESNICI

V priloženom súbore špeciálne znaky som spísal zoznam klávesových skratiek aj pre niektoré zvláštne znaky, ktoré nie sú vždy dostupné priamo na klávesnici. Zadávajú sa kombináciou klávesy ALT, alebo pravý ALT. Ich využitie je niekedy špecifické, použiteľné napríklad pri tvorbe negrafického grafu.