Články > Multigraf - všetky dáta v jednom grafe

Všetko v jednom grafe

Jedného času som potreboval vizualizovať dáta v niekoľkých grafoch. Malo to byť celkovo asi 25 stĺpcových grafov. Za prvé, bolo potrebné vložiť a upraviť dosť veľa grafov. Za druhé, počet sa mi zdal veľký, takže by bolo nutné vyriešiť aj rozmiestnenie v niekoľkých listoch.

Napadlo ma usporiadať podobné údaje do tabuliek a z tých ťahať potrebné zdrojové údaje do jediného grafu. Vyriešil som tak dve veci naraz. Mal som prehľadné tabuľky s výpočtami, na ktoré mi stačil jediný multi-graf.

multigraf

Poznámka - nejedná sa o kombinovaný graf, čo je tiež jeden graf. Avšak zdrojové údaje kombinovaného grafu sú zobrazené súčasne, ale ako iný typ grafu. Napríklad, maximálny zisk je zobrazený ako stĺpcový graf, rast kapitálu ako čiarový graf a počet oblastí podnikania ako plošný graf.

OVLÁDACÍ PRVOK ROZBAĽOVACIE POLE

V zošite s príkladom je tabuľka s fiktívnymi hodnotami. Tie nie sú podstatné. Dôležité je, ako to celé funguje. Nad multigrafom je ovládací prvok rozbaľovacie pole s položkami. Podľa výberu konkrétnej položky sú pomocou vyhľadávacích funkcií Excelu vyhľadané konkrétne hodnoty, ktoré sú použité ako zdrojové údaje pre multigraf.

Poznámka - v princípe podobné filtrovanie umožňuje aj kontingenčný graf. Avšak pre ten je potrebná kontingenčná tabuľka. Záleží teda, aký zdroj údajov pre graf je použitý, čo je momentálne najvýhodnejšie.

zoznam položiek pre multi-graf

V tomto prípade nie je potrebné programovať žiadne makro VBA. Stačí použiť nižšie uvedené základné funkcie Excelu (v zátvorke sú názvy funkcií pre český Office).

  • IF (KDYŽ)
  • INDEX
  • OR (NEBO)
  • MAX a MIN
  • AVERAGE (PRŮMĚR)
  • NA() (NEDEF)

Výborný prehľad názvov funkcií aj s popisom nájdete na web stránke Pavla Lasáka Překlad funkce EN -> CZ Excel a opačný preklad na stránke Funkce překlad CZ -> EN Excel. Kvalitná práca, vďaka pánu Lasákovi.

ZDROJOVÉ ÚDAJE PRE MULTIGRAF

Hlavná zdrojová tabuľka s dátami je usporiadaná jednoducho a prehľadne.

zdrojová tabuľka s výpočtami pre graf

Do pomocnej tabuľky sú vytiahnuté pomocou vyhľadávacích funkcií konkrétne hodnoty podľa výberu položky v rozbaľovacom poli. Stĺpcový multigraf následne zobrazí vybrané dáta. A to je všetko. Stačí jeden multigraf na veľké množstvo údajov.

pomocná tabuľka pre zdrojové údaje multigrafu

Doplním len informáciu, že v našom multigrafe sú ešte ďalšie hodnoty, ako maximálna, minimálna a priemer. Tieto hodnoty sú pridané ako iný typ grafu s vlastným naformátovaním. Podrobne môžete multigraf preskúmať v priloženom zošite.