Články > Negrafický graf

Vyzerá ako graf, nie je to graf

Tento trik prezentoval John Walkenbach na svojej stránke s užívateľskými tipmi. Pointou vytvorenia takéhoto negrafického grafu je vykreslenie výslednej hodnoty ako reťazec znakov. Toto umožňuje excelovská funkcia REPT.

pruhový graf v Exceli

Na čo je to dobré? Funkcia REPT je originálna funkcia Excelu. To znamená, že výpočet je rýchly! Takže vykreslenie negrafického grafu je okamžité. Tak rýchle, ako počíta samotná funkcia REPT a váš počítač. A tento vzorcový výpočet je oveľa rýchlejší ako vykreslenie dát v klasickom grafe. V zošite so zložitými výpočtami, kde sú dáta použité na prezentáciu typu dashboard, je rozdiel vo vykresľovaní grafov dobre viditeľný.

FUNKCIA REPT

Najjednoduchšie použitie excelovej funkcie REPT pre grafické zobrazenie jednej hodnoty vidno na obrázku. Výsledkom je vykreslená hviezdička v požadovanom počte 10 krát. V češtine má táto funkcia názov OPAKOVAT.

excelovká funkcia REPT

Vizuálne je možné zobraziť viac typov grafov. Záleží iba od typu použitého písma, znakov a vašej kreativity. Znak (symbol) pre vykreslenie hodnoty negrafického grafu môže byť hocijaký, aj písmeno. Ale odporúčam používať znaky s rozvahou, aby výsledný vzhľad negrafického grafu bol hlavne dobre čitateľný.

Pre špeciálne znaky možno využiť písmo Webdings, alebo Wingdings. Niektoré špeciálne znaky používané aj v iných prípadoch som vypísal v textovom súbore špeciálnych znakov. V tabuľke uvádzam konkrétne znaky, ktoré používam a odporúčam vzhľadom na dobrý vizuálny výsledok.

znakklávesová skratkapopis
ALT + 219plný blok (full block)
ALT + 254stredný plný štvorec (black square)
|pravý ALT + Wzvislý oddeľovač
]pravý ALT + Gpravá hranatá zátvorka
*hviezdička, alebo znamienko krát
=znamienko rovná sa
#pravý ALT + Xdvojitý krížik (sharp)

Ak si stiahnete zošit excelu s príkladom, stlačte a podržte klávesu F9. Uvidíte rozdiel, ako rýchlo sa prekresľuje takto vytvorený negrafický graf oproti klasickému. Samozrejme, nemožno vytvoriť každý typ grafu. Naopak, niektoré veci zasa nemožno vytvoriť v klasickom grafe, alebo iba komplikovane. Hold, všetko má svoje výhody aj nevýhody.

STĹPCOVÝ NEGRAFICKÝ GRAF

A konkrétne. Na obrázku dole je stĺpcový negrafický graf predaja ovocia za mesiac. Na vykreslenie hodnoty pre slivky je použitý takýto vzorec. Vyzerá možno komplikovane, ale nie je zložitý. Zvýraznená časť vzorca vykonáva vykreslenie normálnej (nie hraničnej) hodnoty. V podstate na zobrazenie hodnoty stačí iba tento vzorec. Ostatné časti vzorca vykresľujú v grafe minimálnu a maximálnu hodnotu podľa podmienky funkcie IF.

vzorec REPT pre negrafický graf

Zobrazenie minimálnej a maximálnej hodnoty sa odlišuje iba znakom, ktorý tieto hodnoty vykreslí. Tieto znaky sú preddefinované v pomenovaných bunkách znakGrafuMin a znakGrafuMax.

Nakoniec ešte vzorec používa aj konštantu konstantaGrafu. Tá zabezpečuje optimálne vykreslenie výšky stĺpca podľa toho, akú veľkú oblasť chceme vyplniť. V zošite si môžte vyskúšať zmeniť túto hodnotu a uvidíte, ako sa mení výška stĺpcov.

stĺpcový negrafický graf v Exceli

NEGRAFICKÝ GRAF XY ZÁVISLOSTI

Príklad iného negrafického grafu typu XY závislosti.

negrafický graf XY