Články > Nie je písmo, ako písmo

Nie je písmo, ako písmo

Veľký počet užívateľov používa pri vytváraní dokumentu Office prednastavené písmo. Od Office 2007 je základným písmom pre text písmo Calibri, pre nadpisy písmo Cambria.

Ale nie vždy je to vhodné. Máme dve rovnaké tabuľky s rozdielnym písmom. Vľavo je použité písmo Calibri, vpravo písmo Tahoma. Pre pochopenie je naschvál názov vytvorený kombináciou "ťažších" znakov. Všimnite si rozdielne písmená v nadpise lab-Il1. Slovo lab sa dá ľahko prečítať, pretože sú tam písmená A aj B. Horšie to je s druhou časťou. Je to LL1, alebo ii1, alebo iL1...

ukážka písma Calibri a Tahoma

Priznávam, dosť extrémny príklad a v podstate maličkosť. Ale niekoľko takých maličkostí a výsledkom môže byť horšie čitateľný text, nad ktorým čitateľa, zákazníka, klienta... (doplňte čo chcete) nútime premýšľať. A to namiesto podvedomého a nepochybného nabádania napríklad na kúpu produktu, alebo služby.

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

Možno si hovoríte, že je to prehnané. Súhlasím, nič nie je úplne zlé, alebo úplne dobré. Ide o detaily, ktorých výsledkom môže byť dobre čitateľný, vizuálne príťažlivý text, ktorý vnímame čisto v rovine obsahu. Spomeňte si na to až budete písať životopis. Alebo pri vytváraní prezentácie v PowerPointe. Zaujmete?

Ako príklad ešte jedno porovnanie. V tabuľkách na obrázku je použité písmo veľkosti 8. Písmo Calibri je nutné zväčšiť na 9, aby bolo vizuálne rovnaké. Výsledok? Myslím, že celkovo sú tabuľky vpravo lepšie čitateľné.

ukážka písma v tabuľke

Táto téma patrí tak trochu do kategórie vizualizácia dát, o ktorej píšem v článku ako dobre vizualizovať dáta. Samozrejme, toto sú iba moje osobné poznatky s používaním typu písma pri tvorbe Office dokumentov.

AKÉ POUŽÍVAŤ PÍSMO?

Môžem len odporučiť triezvo používať dostupné nainštalované písma. Môže sa totiž stať, že použijete exotické písmo, ktoré iný užívateľ vo svojom počítači nemá. Použije sa dostupné a pri rozmiestnení dát sa mu budú prekrývať texty. Nevravím už o tom, keď sa mu zobrazí "rozsypaný čaj". A ak máte zamknutý zošit Excelu a užívateľ si nemôže zmeniť veľkosť a typ písma, určite nebude nadšený. Ako pokročilí užívatelia a programátori by sme mali myslieť aj za užívateľa a tak trochu za roh.

Taktiež spomeniem tip nepoužívať v jednom dokumente viac druhov písma ako dva až tri. Písmo typu serif (pätkové) na nadpisy a sans-serif (bezpätkové) na bežný text, alebo opačne. Dobré úlety možno nájsť v dokumentoch Wordu stiahnutých z internetu. Niektorí autori akoby chceli ukázať schopnosti Wordu navoliť iný typ písma pre každý odstavec. A to sa ešte len dobre číta... Word písma vie. Aj bez dokazovania.

písmo vhodné použitie poznámka
Calibri, Arial všeobecne niektoré znaky sú horšie čitateľné
Cambria nadpisy menej vhodné na čísla
Tahoma, Verdana všeobecne dobre čitateľné, čisté znaky
Georgia nadpisy menej vhodné pre čísla, pretože nemajú rovnakú výšku
Times New Roman nadpisy dobre čitateľné, čisté znaky, vhodné aj pre čísla
Segoe UI, Segoe UI Light nadpisy niektoré znaky sú horšie čitateľné
Microsoft Sans Serif všeobecne niektoré znaky sú horšie čitateľné

OBSAH AŽ NA PRVOM MIESTE

Ale..., typ písma je až na druhom mieste. Na prvom mieste je vždy obsah. Výborný príklad je tvorba web stránok. Môžete mať ten najkrajší dizajn, fotky a farebné schémy. Ale ak nezaujmete návštevníka webu, nemáte nič, tak nič...