Články > Rozdiel medzi funkciou a vzorcom

Čo je funkcia a vzorec?

Hneď na začiatku vás chcem informovať, že tento článok je z kategórie "pokecáme pri pive". V podstate ide o vysvetlenie čo je funkcia a vzorec.

Prečo ho píšem? Pretože som túto dilemu riešil v praxi, keď vzniklo malé nedorozumenie aké funkcie a vzorce použiť pre výpočty. Zbytočne tak vznikol časový skĺz pri opakovaných konzultáciách "o čo vlastne ide". Takže k veci.

FUNKCIA V EXCELI

Excel obsahuje niekoľko stoviek funkcií. Presne som ich nepočítal, keďže sa počet mení s každou verziou. Niektoré funkcie Microsoft občas vylepšuje, čo je väčšinou spomenuté v nápovede k danej funkcii. Kompletný zoznam funkcií v Exceli je k dispozícii na stránke podpory pre Microsoft Office. Na obrázku nižšie je rozbalená ponuka funkcií začínajúca písmenom i.

ponuka funkcií v Exceli

Čo je teda funkcia v Exceli? Funkcia je podľa definície Wikipedie algoritmus výpočtu, ktorý je priamo naprogramovaný, bez možnosti akokoľvek zasahovať do jeho vnútornej štruktúry. Zrozumiteľne povedané, funkcia je napevno zabudovaný postup výpočtu v Exceli.

VLASTNÉ FUNKCIE V EXCELI

Pomocou makra VBA si môžete vytvárať svoje vlastné funkcie. Nie sú to síce funkcie v pravom zmysle slova, ale skôr vlastné postupy výpočtu. Dôvodom vytvorenia vlastnej funkcie môže byť to, že Excel nemá priamo takú funkciu, ktorú aktuálne potrebujete. Alebo by ste sa k výsledku museli pracne dostať kombináciou niekoľkých vstavaných funkcií.

vlastná funkcia v Exceli

Písanie vlastných funkcií je na uváženie, pretože aj niekoľko vnorených funkcií Excelu je natívne oveľa rýchlejších ako jedna vlastná vytvorená v makre VBA. Čo je aktuálne výhodnejšie použiť je už na programátorovi.

VZOREC V EXCELI

Čo je vzorec už asi tušíte. Je to rovnica, postup výpočtu, ktorý "napíšete" poskladaním vstavaných funkcií vy. Napríklad do vzorcového panela. Poznávacím znamením vzorca je, že začína znamienkom rovná sa.

Príklad 1

=5+5
jednoduchý vzorec sčítania bez funkcie;
za akoby "funkciu" je možné považovať znamienko plus

Príklad 2

=IF(A1>=0;C1+B1;"záporné")
vzorec obsahuje jednu funkciu IF (česky KDYŽ)
za ďalšie "funkcie" možno považovať porovnanie, či je hodnota bunky A1 väčšia alebo rovná nule a sčítanie hodnoty v bunke C1 a B1

Príklad 3

=TODAY()

vzorec obsahuje jednu bezparametrovú natívnu funkciu, ktorej výsledkom je poradové číslo dnešného dátumu

Samotný vzorec môže obsahovať množstvo vnorených funkcií. Aktuálna verzia Office až do verzie 2007 môže obsahovať maximálne 64 funkcií. Teda, neviem si predstaviť, že by som musel pochopiť funkčnosť takého vzorca. Ale to už je iná téma.

Na obrázkoch sú príklady vzorcov s niekoľkými vnorenými funkciami. Pre zaujímavosť, aj ten dlhý vzorec som vytvoril ja. Výsledkom bol aktuálny profit podľa priemeru niekoľkých posledných transakcií. Pri jeho novej úprave som si veľakrát zahryzol do jazyka ;).

jednoduchý vzorec v Exceli zložitý vzorec Excelu s vnorenými funkciami

4 TIPY Z PRAXE IBA PRE VÁS

Mám pre vás štyri jednoduché tipy, vďaka ktorým budete zasa o stupeň lepší programátor.

Prvý tip, píšte jednoduché vzorce, používajte pomocné ("helpery"). Nevnorujte veľa funkcií do seba. Môže sa ľahko stať, že sa doslova stratíte vo vzorci. Predstavte si, keď o mesiac budete lúskať, čo ten vzorec robí. Výnimkou snáď môže byť vzorec pre výpočet Veľkej noci (Velikonoc), ktorý sa asi zjednodušiť nedá.

Druhý tip, vo vzorcoch používajte pomenované vzorce a oblasti. Je oveľa jednoduchšie čítať vo vzorci datumObjednavky ako vypocet!B23.

Tretí tip, vždy si overte kompatibilitu starších verzií Office. Prečo? Predstavte si, že vytvoríte vzorec, ktorý počíta cenu podľa podmienok porovnania zákazníka, tovaru, DPH, celkovej ceny a podobne. Použijete funkcie z novšej verzie Excelu, ale váš klient, obchodný partner... má staršiu verziu. Namiesto ceny sa mu zobrazí #HODNOTA. Verte mi, uberie vám to kredit.

Štvrtý tip? Programujte jednoducho, nekomplikujte. Excelu zdar.