Referencie

Na tejto stránke je malý prehľad mojej práce v programe Microsoft Excel. Ukážkou sú "veľké" programy. Malé aplikácie neuvádzam, pretože ich bolo dosť a niektoré boli iba jednorázová práca podľa želania pre individuálneho zákazníka.


ZÁZNAM VÝROBY (strojárska firma)

Aplikácia pre záznam vyrobených kusov na jednotlivých strojoch v strojárskej firme. Obsahuje funkcie pre ukladanie do databázy a zálohy, prehľad výroby za vybrané obdobie, štatistiky podľa rôznych parametrov, stručný tlačový výstup prehľadu výroby za vybrané obdobie.

záznam výroby vstupné dáta prehľad výroby 1 prehľad výroby 2 prehľad výroby 3 tlačový výstup

ZMENOVÝ SÚPIS VÝROBY (strojárska firma)

Táto malá aplikácia je vyrobená pre strojársku firmu priamo podľa požiadaviek. Umožňuje evidenciu vyrobených kusov podľa zamestnancov a strojov, ukladanie do databázy a zálohy, jednoduchú štatistiku, kontingenčnú tabuľku pre pohodlné filtrovanie dát a stručný tlačový výstup výroby podľa vybraného dátumu.

súpis výroby vstupné dáta súpis výroby prehľad údajov súpis výroby tlač

EVIDENCIA DOCHÁDZKY (na mieru)

Jednoduchá evidencia dochádzky zamestnancov podľa požiadaviek firmy priamo na mieru. Obsahuje kontingenčnú tabuľku s rýchlymi filtrami, tlačový výstup a jednoduchú prehľadnú štatistiku (dashboard).

evidencia dochádzky na mieru evidencia dochádzky tabuľka evidencia dochádzky na mieru

OBJEDNÁVANIE NÁRADIA (strojárska firma)

Malá aplikácia na evidenciu náradia v databáze, sledovanie počtu kusov jednotlivého náradia, vytvorenie zoznamu náradia a príprava objednávky vybraného náradia.

objednávka náradia

OBCHODNÝ DENNÍK PS-TRADEBOOK

Rozsiahla aplikácia pre obchodovanie na finančných trhoch forex a futures. Obsahuje veľké možnosti nastavení pre obchodované trhy, money-management, evidenciu obchodov, rôzne testy a podrobnú štatistiku. Ovládanie funkcií a nastavenia aplikácie je sústredené vo vlastnej karte na paneli nástrojov RIBBON.

obchodný denník ps-tradebook 1 obchodný denník ps-tradebook 2 obchodný denník ps-tradebook 3 obchodný denník ps-tradebook 4 obchodný denník ps-tradebook 5 obchodný denník ps-tradebook 6

EVIDENCIA ZVÁRANIA (strojárska firma)

Aplikácia pre evidenciu chýb zváraných dielov s ukladaním do externej databázy v internej sieti firmy. Obsahuje funkcie pre automatickú aktualizáciu zoznamov zváračov a zváraných výrobkov, zoznam chýb podľa zváracej normy ISO 5817, možnosť evidovať naraz až 8 zváračov a iné. Vyhodnotenie zvárania je realizované samostatne v externých súboroch podľa vlastných požiadaviek firmy.

evidencia chýb zvárania formulár pre evidenciu